Κατόπιν της τελευταίας από 03-04-2017 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. της ΦΙΛΜΑ να μην αναλάβουμε τη διοργάνωση και διεξαγωγη του αγώνα ταχυτητας στην Τρίπολη, που θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο Σ/Κ του Απρίλη, θεωρούμε σημαντικό να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Το Δ.Σ. της ΦΙΛΜΑ αποφάσισε αρχικά, το Δεκέμβριο του 2016, την ανάληψη της διοργάνωσης και διεξαγωγής του παραπάνω αγώνα, έχοντας υπόψη του, σύμφωνα με την καθιερωμένη τα προηγούμενα έτη πρακτική, ότι το εκάστοτε σωματείο που αναλαμβάνει αγώνα ταχύτητας εισπράττει και τις σχετικές χορηγίες. Φέτος, όμως, η ΑΜΟΤΟΕ αποφάσισε ότι οι χορηγίες θα χρηματοδοτούν την κάλυψη και μετάδοση των αγώνων από την «COSMOTE TV», με συνέπεια το σωματείο που διοργανώνει τον αγώνα να μην έχει οποιοδήποτε έσοδο από αυτές. Δυστυχώς, για τις παραπάνω αλλαγές η ΦΙΛΜΑ ενημερώθηκε από την ΑΜΟΤΟΕ πολύ καθυστερημένα, δηλαδή μόλις στα μέσα Μαρτίου 2017, με αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβάνεστε, να μην μπορεί να αναλάβει, τελικά, τον αγώνα, αφού είναι αδύνατη η συγκέντρωση του αναγκαίου χρηματικού ποσού.
Με εκτίμηση,
Τα Μέλη του Δ.Σ.