Μετά από παραίτηση που υπέβαλε ο Έφορος Αγωνιστικού του Δ.Σ. ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος μέσω email και χωρίς να μας αναφέρει τον λόγο της παραίτησης του,συν οτι ζήτησε το καινούργιο Δ.Σ να τον διαγράψει τελείως απο την λέσχη,το υπάρχον Δ.Σ. θα σας ενήμερωσει για το πότε θα γίνουν εκλογές.