Τετάρτη 1 Μαρτίου και ώρα 8:00, ο καφές μας στα γραφεία της λέσχης