Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 8:00, ο καφές μας στα γραφεία της λέσχης