Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου και ώρα 8:00»,ο καφές μας στα γραφεία της λέσχης