Κατόπιν της παραίτησης του μέλους του Δ.Σ. της ΦΙΛΜΑ, Νικόλαου Λαφογιάννη και της εξαιτίας αυτής αδυναμίας νόμιμης συγκρότησης του Δ.Σ., δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλα αναπληρωματικά μέλη, αποφασίστηκε ομόφωνα, κατά την από 05-04-2017 συνεδρίαση του Δ.Σ., η διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της ΦΙΛΜΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26-04-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της Λέσχης.